หน้าหลัก

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม / การพยาบาลสัตว์ / เทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยา) / เทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี) / เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร /คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

111111111111111111111

วิชาการ

22222222222222222222

สนับสนุน

33333333333333333