Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เราควรจะทำยังไงให้เราและสัตว์ปลอดภัยเวลาทำหัตถการกันนะ?

เราควรจะทำยังไงให้เราและสัตว์ปลอดภัยเวลาทำหัตถการกันนะ?

เพราะสุนัขไม่มีเจ้าของหรือบางตัวจะดุ และต่อต้านหมออย่างพวกเรามาก ทั้งคนที่ไม่คุ้นเคย กลิ่นที่ไม่คุ้นเคย และความเครียดของสัตว์ ดังนั้น การเข้าหาสัตว์ครั้งแรกต้องพยายามทําความคุ้นเคยเข้าไปใกล้ชิดได้กับสุนัขโดยให้อาหาร เล่นด้วยลูบหัว ลูบหลัง ทําด้วยความเมตตา และอ่อนโยน
แต่ถ้าหากสุนัขดุมาก เมื่อเข้าใกล้ได้ก็ใช้เชือก (ที่ไม่แข็งและไม่ทําให้สุนัขได้รับบาดเจ็บ ขณะทําหัตถการ) ทําเป็นบ่วงคล้องไปที่กลางปาก ให้ปมสุดท้ายอยู่ที่ด้านล่างใต้คาง แล้วดึงปลายเชือกทั้ง 2 ด้านไป ผูกไว้ที่หลังหูบริเวณ atlanto-occipital joint ดึงให้แน่น เพราะถ้าหลวมสุนัขจะอ้าปากแล้วกัดผู้จับบังคับได้ และหากแน่นเกินไปทำให้สุนัขเจ็บปวดได้
หลังจากที่เรามัดปากสุนัขเพื่อความปลอดภัยของเราแล้ว เราก็ควรจะจับบังคับสัตว์ให้ถูกวิธี ซึ่งหากการจับบังคับสัตว์ผิดวิธีหรือไม่เหมาะ อาจนําไปสู่การบาดเจ็บของตัวสัตว์และผู้จับบังคับอย่างรุนแรงได้ ดังนั้น เรามารู้ท่าในการจับบังคับสัตว์กันดีกว่าค่ะ

-การจับบังคับสัตว์สุนัขท่ายืน

ให้ใช้แขนข้างหนึ่ง โอบบริเวณคอ ขณะที่แขนอีกข้างหนึ่งโอบรอบท้องดังภาพ แล้วดึงตัวสุนัขให้มาติดหน้าอกโดยหลังของผู้อุ้มตั้งตรง เพื่อคุมการขยับเขยื้อนของสุนัข

-การจับบังคับสัตว์สุนัขท่านั่ง

เป็นท่าที่เหมาะสําหรับการเจาะเก็บเลือดจากขาหน้า โดยผู้จับบังคับควรยืนอยู่ด้านหลังของสุนัข ใช้แขนข้างหนึ่ง โอบบริเวณคอสุนัข และหันปากของสุนัขไปด้าน ตรงกันข้ามกับขาข้างที่จะทําการเจาะ ขณะที่แขนอีกข้างหนึ่งโอบบริเวณสะโพกสัตว์ (hindquarters) ดังภาพ แล้วดึงตัวสุนัขให้มาติดหน้าอกโดยหลังของผู้อุ้มตั้งตรง เพื่อคุมการขยับเขยื้อนของสุนัข โดยหากจะเจาะเลือด ให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับประคองบริเวณข้อศอกและดันให้ขาของสุนัขเหยียดออกไปข้างหน้า พร้อมทั้งใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณหลอดเลือดและบิดออกทางด้านข้าง

-การจับบังคับสัตว์สุนัขท่านอนตะแคง

เป็นท่าสําหรับการเจาะเก็บเลือดทั้งจากบริเวณขาหน้าและขาหลัง ในตอนแรกสุนัขอยู่ในท่ายืนปกติ อ้อมมือทั้ง 2 ข้างพาดหลังสุนัข และโดยมือข้างนึงจับขาหน้าสุนัข และอีกข้างจับขาหลังสุนัขให้ชิดตัวที่สุด แล้วยกขาสุนัขขึ้นจากพื้นช้าๆ ให้ลำตัวด้านข้างสุนัขลงมานอนชิดพื้น โดยเท้าสุนัขยื่นออกจากผู้จับบังคับ (หันปลายเท้าไปยังด้านผู้ที่จะทําการเจาะเลือด) ใช้แขนฝั่งนึงของผู้จับบังคับกดบริเวณคอสุนัขให้ชิดหัวมากที่สุด เพื่อให้สุนัขราบกับพื้นโต๊ะ ขยับหัวไม่ได้ ดังรูป

-กรณีเจาะเก็บเลือดจาก lateral saphenous vein

ให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับขาหลังที่อยู่ ด้านบน โดยกํารอบบริเวณพับขา (stifle joint) และออกแรงกดเพื่อให้เห็นหลอดเลือด

-กรณีเจาะเก็บเลือดจาก medial saphenous vein

ให้ใช้มือกดบริเวณแนวเส้นเลือดซึ่ง ทอดตัวอยู่ที่แนวกลางของด้าน median ของขาหลังที่อยู่ด้านล่างด้าน

 

สามารถอ่านบทความพร้อมรูปภาพประกอบได้ที่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=346599932514407&id=276169126224155

ที่มา
– คู่มือการฝึกงานโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
– การจับสัตว์ทดลองอย่างถูกวิธี (Handling) โดยสัตวแพทย์หญิงทัศนีย์ ไหลมา หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วารสารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ การจับบังคับสัตว์เบื้องต้น